Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

G. Wisniewski's Blog

Grzegorz Wisniewski's Blog

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Institute’s Conferences "Forum przemysłu energetyki słonecznej. Inwestycje, Finansowanie, Innowacje i Rynek Energetyki Słonecznej w Polsce", Katowice, 13.05.2008r.
"Forum przemysłu energetyki słonecznej. Inwestycje, Finansowanie, Innowacje i Rynek Energetyki Słonecznej w Polsce", Katowice, 13.05.2008r. PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Forum przemysłu energetyki słonecznej
Inwestycje, finansowanie, innowacje i rynek energetyki słonecznej w Polsce
 

Forum organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)
we współpracy z Centrum Targowym expoKatowice,

Katowice, 13 maja 2008r.
expoECO - Targi Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej

Patronaty honorowe:

 

 

 

 Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak

 Minister Środowiska – Maciej Nowicki

 Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan Rączka

 

W imieniu własnym oraz Centrum Targowego expoKatowice serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium adresowanym do sektora energetyki słonecznej pt. Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

Forum adresowane jest przede wszystkim do czołowych producentów kolektorów słonecznych, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych, instalatorów systemów słonecznych oraz wszystkich zainteresowanych energetyką słoneczną cieplną.

W Forum udział wezmą przedstawiciele rządu: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska oraz zaproszeni prelegenci z fundacji Ekofundusz oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z prac badawczych prowadzonych w EC BREC IEO wynika, iż sektor energetyki słonecznej należy do jednych z najbardziej rozwijających się. W ekspertyzie i prognozie dla Ministerstwa Gospodarki w sprawie celów dla odnawialnych źródeł energii na 2020 r., oceniliśmy realne możliwości energetyki słonecznej w przeliczeniu na energię końcową na 16PJ (odpowiednik (prawie 15 mln m2), oznaczającym rozwój rynku w tym okresie w tempie ok. 35% rocznie i wskazaliśmy na znaczenie cieplnej energetyki słonecznej dla realizacji przez Polskę nowego pakietu eko-energetycznego UE (3 x 20%).

Według naszych badań (prowadzonych dla GUS i Komisji Europejskiej) w roku 2006 zainstalowanych było łącznie ponad 160 tyś. m2 powierzchni kolektorów słonecznych (obecnie jesteśmy w trakcie prac nad statystką sprzedaży kolektorów słonecznych za 2007r., którą zamierzmy przedstawić w czasie katowickiego Forum). W 2006r. w stosunku do 2005 r. odnotowano wzrost sprzedaży o ponad 35%, wcześniej taki gwałtowny skok w sprzedaży zanotowaliśmy w 2003 roku. Wzrost ilości zainstalowanej powierzchni kolektorów słonecznych wiąże się też ze wzrostem ilości firm produkujących, sprzedających, montujących kolektory słoneczne, co zostało przedstawione przez nas min. w ekspertyzie wykonanej w 2007 r. dla Ministerstwa Środowiska pt. „Ocena stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej”. Energetyka słoneczna jest jednym z podsektorów OZE, ze znaczącym udziałem krajowego przemysłu urządzeń.

Zaplanowaliśmy, iż tematyka Forum będzie dotyczyć możliwości wsparcia inwestycji zarówno dla odbiorców kolektorów słonecznych jak i dla producentów urządzeń (nowe technologie, promocja eksportu) w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy ekologicznych. Na tym tle zostanie przedstawiony szybko rosnący polski rynek kolektorów słonecznych. Uważamy, iż tematyka poruszana na Forum będzie interesująca zwłaszcza dla producentów kolektorów słonecznych, przede wszystkim kwestie związane z dalszą polityką ekologiczną państwa i działaniami krajowych funduszy ekologicznych.

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 120 zł/osobę, dla osób, które zarejestrują się i uiszczą opłatę do dnia 18 kwietnia koszt ten wynosi 90zł. Opłatę prosimy dokonać na konto EC BREC IEO Bank BPH S.A. Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa, nr rachunku: 10 10600076 0000404180116096 tytułem: FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ – opłata rejestracyjna, najpóźniej do dnia 2 maja br.

"Uprzejmie informujemy że z powodu wyczerpania limitu miejsc, rejestracja uczestników Forum została zamknięta 2-go maja."

"Zainteresowanych już teraz zapraszamy na II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w 2009".

Pliki do pobrania:

Last Updated on Wednesday, 11 November 2009 00:26
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...