Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

G. Wisniewski's Blog

Grzegorz Wisniewski's Blog

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Newsletter Fotowoltaika Newsletter 1 / listopad 2012
Newsletter 1 / listopad 2012 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Baza urządzeń i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych
Baza inwestycji sektora PV w Polsce

Na rynku fotowoltaiki w Polsce, obecnie działa blisko 180 firm zajmujących się produkcją, dystrybucją lub montażem elektrowni fotowoltaicznych lub jej podzespołów. W ofertach dystrybutorów można się spotkać z dużą różnorodnością modułów PV, inwerterów, akcesoriów montażowych. Obecnie w Polsce działa 8 instalacji przyłączonych do sieci o łącznej mocy niecałe 1,3 [MWp] oraz liczne małe instalacje nie przyłączone do sieci. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce to około 2,5 [MWp]. Największa elektrownia przyłączona do sieci ma moc 1 [MWp].

W fazie projektu lub realizacji jest jednak dużo inwestycji oczekujących na wprowadzenie systemu stałych dopłat gwarantowanych (FiT). W myśl prognozy zawartej w Krajowym Planie Działania (scenariusz trzeci, wprowadzenie systemu FiT) oczekuje się, że przyrost nowych mocy zainstalowanych będzie na poziomie około 200 [MWp] każdego roku co pozwoli osiągnąć do 2020 roku moc w fotowoltaice w granicach 1,8 [GWp].

Praktycznie wszystkie wyżej wspomniane firmy czekają na wprowadzenie w 2013 roku nowego systemu wsparcia ze strony rządu – systemu stałych dopłat gwarantowanych FiT. Pozwoli on na szybszy zwrot poniesionych kosztów oraz, co najważniejsze, zapewni inwestorowi elektrowni PV stabilne warunki zbytu wyprodukowanej energii elektrycznej przynajmniej do 2027 roku. Po wprowadzeniu FiT oczekuje się więc szybkiego i dynamicznego wzrostu nowych mocy zainstalowanych elektrowniach fotowoltaicznych.

W listopadzie 2012 roku Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) udostępnił w sklepie internetowym dwa nowe produkty.

Baza Danych Urządzeń i Oferentów

  • Rozbudowane dane kontaktowe do 176 firm zajmujących się dystrybucją, instalacją, produkcją paneli / elektrowni PV.

  • 178 dostępnych na rynku paneli PV o mocy od 5 do 280 [Wp] wraz ze szczegółowymi danymi technicznymi.

  • Ponad 200 urządzeń pomocniczych (inwerterów, akcesoriów montażowych, akumulatorów, kontrolerów ładowania).

  • Baza danych zilustrowana wykresami i trendami, obrazującymi w przejrzysty sposób sytuację rynkową.

 

Baza Danych Inwestycji PV w Polsce

  • Zestawione zrealizowane inwestycje ON-GRID i OFF-GRID.

  • Informacje o inwestycjach w trakcie projektowania lub realizacji.
  • Każda inwestycja opatrzona jest następującymi danymi: lokalizacja, moc, typ instalacji (ON-GRID lub OFF-GRID), stan zaawansowania inwestycji (uruchomiona, w trakcie realizacji), inwestor oraz wykonawca. IEO zastrzega jednak, że dane szczególnie w przypadku elektrowni OFF-GRID mogą być niepełne. Wynika to z braku możliwości pełnego zestawienia instalacji u prywatnych inwestorów.
  • Baza danych zilustrowana wykresami i trendami, obrazującymi w przejrzysty sposób sytuację.

Wszystkie dane zawarte w obydwu bazach są aktualne (koniec października 2012 roku).

 

Cena

Cena każdej z baz danych zakupywanych osobno to 250 zł netto. Kupując obydwie bazy danych jednocześnie przysługuje rabat w wysokości 50 PLN na każdą bazę danych. Promocja ograniczona czasowo!

Last Updated on Thursday, 22 November 2012 22:13
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...