Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Home Ukazał się najnowszy raport o stanie rozwoju rynku fotowoltaiki w UE w 2013 roku
Ukazał się najnowszy raport o stanie rozwoju rynku fotowoltaiki w UE w 2013 roku PDF Print E-mail
There are no translations available.

W roku 2013 światowy rynek fotowoltaiki charakteryzował się silnym ożywieniem. Wstępnie szacuje się roczny przyrost mocy zainstalowanej na poziomie 37 GWp, w porównaniu do 30 GWp w 2012 i 2011 roku.

Wyniki sektora fotowoltaicznego wpłynęły pozytywnie również na bilanse zielonej energii uwzględniające wszystkie odnawialne źródła energii. Całkowite moce zainstalowane PV na świecie osiągnęły pod koniec roku sumaryczną moc 137 GWp, z rocznym przyrostem rzędu 35%. W kontekście rynku światowego, dynamicznie rozwijające się rynki PV w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych wyraźnie kontrastują z kurczącym się rynkiem Unii Europejskiej.

Zgodnie z danymi konsorcjum EurObserv’ER, udział Unii Europejskiej w światowym rynku fotowoltaiki, który wynosił 73,6% w roku 2011, teraz sięga zaledwie 26,5% z mocą zainstalowaną ok. 10 GWp. Z wielu różnych powodów europejski rynek obecnie wyraźnie się kurczy i nie przoduje dłużej na świecie. Większość państw członkowskich UE albo wycofało albo silnie zredukowało systemy zachęt inwestycyjnych, aby z powrotem wymusić kontrolę nad rozwojem sektora i ograniczyć spekulacyjny tok myślenia, w dużym stopniu odpowiedzialny za dotychczasowy wzrost rynku.

Komisja Europejska wezwała do zmniejszenia poziomu bodźców inwestycyjnych, ponieważ obecnie uważa, że wsparcie finansowe powinno być ograniczone do minimum. Sugeruje, że wraz z rozwojem technologii, energetyka odnawialna powinna być podporządkowana mechanizmom rynkowym, a w końcowej analizie takie wsparcie powinno zostać zniesione całkowicie. W tej perspektywie sektor fotowoltaiki staje przed nowymi wyzwaniami.

Barometr fotowoltaiczny 2013

 

Zobacz poprzednie biuletyny

 

aaa

Last Updated on Saturday, 21 June 2014 17:21
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...