Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 1 / październik 2009
Subject: Newsletter 1 / październik 2009
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 2
Content:

Do dnia 19 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu energetyki odnawialnej o specjalności ekonomiczno-finansowej, nakierowanych na przygotowywanie i finansowanie projektów inwestycyjnych oraz oceny ekonomiczne wraz z oceną uwarunkowań rynkowych. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 24-25 października. Studia zostały uruchomione przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy merytorycznej z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

 

W imieniu: Komfort Consulting oraz VDI/VDE serdecznie zapraszamy na: Forum Innowacji - Energie odnawialne, które odbędzie się w Poznaniu, 25-26 listopada 2009 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów POLEKO 2009. Konferencja ma na celu ożywienie, wsparcie oraz towarzyszenie funkcjonującej już współpracy niemiecko-polskiej w dziedzinie badań i innowacji – w oparciu o różne rodzaje działalności. Istniejący w Niemczech i w Polsce silny potencjał należy bowiem wykorzystać w celu znalezienia nowych, konkurencyjnych rozwiązań prowadzących do wytwarzania, dystrybucji oraz efektywnego wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W centrum uwagi Forum znajdą się zwłaszcza interesy i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedz się więcej.

W dniu 6 października odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej dot. rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście zobowiązań Polski do 2020r. Prezentację pt.: „Ocena funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej w Polsce” przedstawi Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej Pan Wiesław Wójcik. Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać do sekretariatu Komisji Gospodarki Narodowej do dnia 5 października.

W dniu 28 września w siedzibie Ministerstwa Środowiska Panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, Prezesowi Zarządu Instytutu podczas uroczystej gali, wręczono odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Zgodnie ze słowami Ministra Macieja Nowickiego odznaka jest wyrazem uznania za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w ochronę środowiska.

Precedensy i logika prawa federalnego, a w szczególności stanowego w USA nie dotyczą tylko spraw z gatunku tych o  jakich się mówi, przy okazji perturbacji z tamtejszym prawem znanego reżysera - Pana Romana Polańskiego. W jednym z ostatnich wpisów na blogu "odnawialnym" p. Grzegorz Wiśniewski komentuje zapowiedź amerykańskiego procesu iew. ostatecznego werdyktu sędziów w znacznie poważniejszej sprawie - czy globalne ocieplenie istnieje, czy też nie? Jest to też pytanie o zasadność wsparcia, przynajmniej w USA, odnawialnych źródeł energii i ich konkurencyjność wobec paliw kopalnych. Dowiedz się więcej.Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...