Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 1 / styczeń 2011
Subject: Newsletter 1 / styczeń 2011
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 7
Content:


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie zapraszają na kolejną edycję ‘2011 studiów podyplomowych:

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w Warszawie

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na trzecią edycję studium (trzecia, pierwsza w Warszawie). Rekrutacja trwa do 14-lutego 2011 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia będą prowadzone przez dwa semestry (marzec 2011 - luty 2012). Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Zgodnie z przyjętym przez rząd w dn. 7 grudnia 2010 r. krajowym planem działań dot. OZE, w najbliższym 10-leciu w Polsce oczekiwać trzeba znaczących, niespotykanych na podobną skalę w poprzednich latach nowych inwestycji. Wg oceny Grzegorza Wiśniewskiego wykładowcy i kierownika części rynkowo-technologicznej studiów oraz konsultanta prac dyplomowych, skala nowych inwestycji do 2020 r. sięgnie 27 mld Euro, najwięcej w sektorach energetyki wiatrowej, słonecznej termicznej oraz biogazu i biomasy – więcej na autorskim blogu.

Znaczna cześć zajęć jest prowadzona w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które dotyczyć będą najbardziej perspektywicznych rodzajów inwestycji w okresie do 2015 r. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych rożnych rynków i technologii, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE. Uwzględnione będą konsekwencje biznesowe najnowszych regulacji prawnych i przygotowanych, w tym ustawy dot. OZE.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego http://oze.ue.wroc.plSearch

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...