Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 2 / marzec 2011
Subject: Newsletter 2 / marzec 2011
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 8
Content:

Wykład otwarty „Odnawialne źródła energii: perspektywy rozwoju do 2020 roku” prezesa EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorza Wiśniewskiego

Zapraszamy na wykład otwarty „Odnawialne źródła energii: perspektywy rozwoju do 2020 roku” prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) w Warszawie, Pana Grzegorza Wiśniewskiego. Wykład odbędzie się 12 marca 2011 r. w Warszawie, Gimnazjum 123, ul. Strumykowa 21. Jest to otwierający wykład III edycji (I edycji w Warszawie) Studiów Podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 marca 2011 r. do godz. 15:00 na adres magdalena.ligus@ue.wroc.pl oraz otrzymanie potwierdzenia zwrotnego na podany adres e-mail.

Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

Po wykładzie będzie można dokonać rejestracji na studia

Pliki do pobrania:

Wykłady do pobrania:


Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...