Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 4 / wrzesień 2011
Subject: Newsletter 4 / wrzesień 2011
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 10
Content:

Zapraszamy do udziału w konferencji – FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ pt. Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się 26 października o godz. 12:00 podczas targów RENEXPO, przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie organizowanej przez nowo utworzony Związek Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej” (ZP FEO). ZP FEO przystąpił do Konfederacji Pracodawców Prywatnych - PKPP Lewiatan, w którym będzie starał się wpływać na kierunki działania całej Konfederacji jako promotora zielonej, w szczególności małoskalowej i rozproszonej energetyki i zielonej gospodarki.

Sektor energetyki odnawialnej w Polsce wchodzi w moment przełomu, który jest zarówno szansą na zupełnie nowe impulsy rozwojowe jak i olbrzymim wyzwaniem. Celem konferencji jest diagnoza obecnej sytuacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce m.in. na bazie dokonanej wcześniej przez ZP FEO identyfikacji barier opisanych w tzw. „Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej”, opracowanej we współpracy z PKPP Lewiatan oraz ich dyskusja w gronie przedsiębiorców i praktyków gospodarczych. Doskonałym uzupełnieniem tej tematyki będzie przedstawienie także założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności w wsparciu sektora energetyki odnawialnej.

Władzom i członkom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu jak najszerszej gamy technologii OZE (dywersyfikacja) jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej w duchu postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii i wypełnienia treścią tzw. Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Forum stwarza okazję do rzeczowej dyskusji merytorycznej i szerszej współpracy przedsiębiorców, a to wydaje się niezbędne do aktywnego i twórczego udziału w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii i przepisach wykonawczych, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej. Organizacja dyskusji wśród firm w tym zakresie i wpływanie na ostateczny kształt tych regulacji to kluczowe zadanie Związku na lata 2011/2012.


Program konferencji:

12.00-12.15

Rejestracja

12.15-12:30

Otwarcie konferencji
Grzegorz Wiśniewski - Prezes ZP FEO
Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan
Dyrektor Targów RENEXPO

SESJA 1

Polityka i regulacje

12.30-12.45

Ustawa o odnawialnych źródłach energii
Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

12.45-13.00

Funkcjonalność i skuteczność instrumentów wsparcia energetyki odnawialnej
Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

13.00-13.15

Obecna i przyszła rola funduszy ekologicznych w finansowaniu energetyki odnawialnej
Jan Rączka –Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

SESJA 2

Biznes i przemysł OZE: propozycje, postulaty, opinie

13.15-13.25

Czarna lista barier w energetyce odnawialnej; jak ją skrócić i gdzie przyciąć
Grzegorz Wiśniewski – Prezes ZPFEO

13.25-13.35

Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii – wyniki badań ankietyzacji przedsiębiorców z sektora OZE
Mec dr Christian Schnell - Prezes Związku Pracodawców Infrastruktury Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

13.35-14.00

Jaka ustawa OZE ? Założenia i uwagi do projektu rządowego:

Zielona energią elektryczna:
Zielone ciepło:
Mikroźródła i mikrogeneracja:
Produkcja urządzeń dla OZE:
System szkoleń i certyfikacji instalatorów:

Andrzej Kaczmarczyk – Wiceprezes ZPFEO
Ernest Kuliczkowski – Wiceprezes Zarządu ZPFEO
Zdzisław Ząber – członek Rady ZPFEO
Roman Długi – Wiceprezes Zarządu ZPFEO
Zenon Laszuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZP FEO

14.00-14.30

Forum Dyskusyjne
Wystąpienia zaproszonych gości i głosy uczestników konferencji
Osoby zainteresowane uczestnictwem w dyskusji prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem zpfeo@zpfeo.org.pl

14.30-14.40

Podsumowanie; zaproszenie do współpracy z ZP FEO i na koktajl
Grzegorz Wiśniewski – Prezes ZP FEO oraz Sebastian Paszek – Przewodniczący Rady ZP FEO

14.40-16.00

Koktajl Pracodawców; rozmowy biznesowe i zwiedzanie targów

 


Rejestracja


 Organizatorzy:

 

Partnerzy:

 

Partnerzy medialni:

 


Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...