Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 5 / wrzesień 2011
Subject: Newsletter 5 / wrzesień 2011
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 11
Content:

Nauczymy Cię inwestować w odnawialne źródła energii !

 

       

 

Zapraszamy wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na

IV edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych

"Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Przedłużona rekrutacja do 31 października 2011 r.

 

Adresaci studiów: prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiciele samorządów oraz osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej

Tematyka i forma prowadzenia zajęć: Znaczna cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (do 2020 roku). Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Wykłady obejmą także analizy i prognozy danych wejściowych do modeli ekonomicznych takich jak ceny paliw i energii, ceny świadectw pochodzenia, intensywność pomocy publicznej do inwestycji itp. oraz badanie wpływu oczekiwanych zmian prawnych na konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014 – 2020.

 

Zobacz Program studiów oraz informacje nt wykładowców

Rejestracja na studia

 


Kontakt:
Kierownik studiów: Magdalena Ligus
tel. 606-392-295
e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl

 Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...