Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 6 / wrzesień 2011
Subject: Newsletter 6 / wrzesień 2011
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 12
Content:

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu - Forum Energetyki Odnawialnej – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się w dniu 26 października podczas targów RENEXPO w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO). ZP FEO pragnie być wyrazicielem dążeń i orędownikiem sektora zielonej gospodarki, a w szczególności MŚP, niezależnych producentów zielonej energii i producentów urządzeń. Korzysta m.in. z doświadczeń Panelu Słonecznego, który udowodnił, że wspólne działanie prowadzi do sukcesu.

ZPFEO jest oficjalnym członkiem PKPP Lewiatan w którym będzie starał się wpływać na kierunki działania całej Konfederacji jako promotora zielonej, w szczególności małoskalowej i rozproszonej energetyki i zielonej gospodarki. Przykładem jest już przygotowana Lista barier rozwoju energetyki odnawialnej oraz przygotowywany przez ZP FEO we współpracy z Lewiatan projekt założeń ustawy dot. OZE, który będzie przedłożony nowemu rządowi i parlamentowi po wyborach.

Forum Energetyki Odnawialnej – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki będzie oficjalną inauguracją prac Związku. Władzom i członkom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu jak najszerszej gamy technologii OZE (dywersyfikacja) jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej w duchu postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii i wypełnienia treścią tzw. Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Forum stwarza okazję do rzeczowej dyskusji merytorycznej i szerszej współpracy przedsiębiorców, a to wydaje się niezbędne do aktywnego i twórczego udziału w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii i przepisach wykonawczych, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej. Organizacja dyskusji wśród firm w tym zakresie i wpływanie na ostateczny kształt tych regulacji to kluczowe zadanie Związku na lata 2011/2012.

Partnerzy

 

 

Partnerzy medialni:

Henryka Bochniarz  - Prezydent PKPP Lewiatan

Jan Rączka – Prezes NFOŚiGW

 Janusz Pilitowski – Dyr Departamentu Energetyki MG

 

to tylko część uczestników Forum Energetyki Odnawialnej


 


Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...