Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 10 / listopad 2011
Subject: Newsletter 10 / listopad 2011
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 16
Content:

W dniu 26 października na Forum Energetyki Odnawialnej – „Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki” na targach odnawialnych źródeł energii Renexpo w Warszawie przedstawiono założenia do ustawy o odnawialnych źródłach energii wg Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO).

W Forum wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele rządu i agend rządowych odpowiedzialnych za kwestie związane z energetyką odnawialną, min.:

Pani dr Joanna Maćkowiak – Pandera – Wiceminister Środowiska

Pan Janusz Pilitowski, Wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

Pan Kazimierz Żmuda – Wicedyrektor w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pan dr Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pan dr Zdzisław Muras – Dyrektor w Urzędzie Regulacji Energetyki

 

W opracowaniu - Założenie do ustawy o odnawialnych źródłach energii wyodrębniono następujące elementy:

 • Propozycja wsparcia eksploatacyjnego dla zielonej energii elektrycznej oraz zielonego ciepła

 • Propozycja wsparcia dotacyjnego i podatkowego na etapie inwestycji

 • Obowiązki sprzedawców energii i operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

 • Rozwiązania w zakresie korzystania przez OZE z usług przedsiębiorstw sieciowych (przyłącza, bilansowanie)

 • Wsparcie dla producentów urządzeń dla OZE

 • System szkoleń i certyfikacji instalatorów OZE

 • Stworzenie systemu informacji o energetyce odnawialnej na potrzeby inwestorów, operatorów oraz administracji centralnej i samorządów terytorialnych

Uzasadniono zaproponowany system wsparcia wskazując na optymalizację jego kosztów i nakierowanie na realizację szerszych celów gospodarczych i społecznych. Konkretne propozycje ZP FEO pozwalają na szczegółową ocenę skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań i ich dalsze uszczegóławianie na etapie zapisów prawnych w ustawie i jej przepisach wykonawczych. Propozycje tworzone były oddolnie, z wykorzystaniem wyników analiz Instytut Energetyki Odnawianej i po wewnętrznej konsultacji z przedsiębiorcami należącymi do ZPFEO.

Założenia” powstały w oczekiwaniu na rządowy projekt ustawy o OZE, którego koncepcję w czasie Forum przedstawił Dyrektor Janusz Pilitowski. Propozycja rządowa ustawy, choć spóźniona i jeszcze mało konkretna (brak strony kosztowej i określenia intensywności wsparcia) jest w kwestiach zasadniczych zbieżna ze społecznymi założeniami ZP FEO i zdaniem ZP FEO – obiecująca.

Grzegorz Wiśniewski – prezes ZP FEO, podkreślił, że Związek jako partner społeczny jest otwarty na dalsze rozmowy z Ministerstwem Gospodarki nt. rządowego projektu ustawy o OZE i udziału w dalszych pracach legislacyjnych, ale jednocześnie potwierdził, że prace nad społecznymi „Założeniami” ustawy o OZE będą kontynuowane w celu dalszej konkretyzacji zapisów i ich uzasadnienia. Dalszą współpracę z ZP FEO zadeklarowała w imieniu Ministerstwa Środowiska Pani Minister Joanna Maćkowiak - Pandera, zainteresowanie propozycjami ZP FEO wyraził też Dyrektor Żmuda z MRiRW, a zaproponowany kierunek zmian legislacyjnych wspierały też wystąpienia Dyrektora Murasa i Prezesa Raczki.

Uwagi do „założeń”, a w szczególności propozycje zmian/uściśleń prosimy przesyłać na adres Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zpfeo@zpfeo.org.pl

 • Zobacz więcej zdjęć z Forum Energetyki Odnawialnej • Search

  Studia podyplomowe OZE

  Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

  Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

  Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

  Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

  Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

  Baza danych Inwestycje Biogazowe

  Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

  Kolektorek - program komputerowy

  Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

  Kalkulator Inwestycje Biogazowe

   Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...