Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 1 / styczeń 2012
Subject: Newsletter 1 / styczeń 2012
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 17
Content:

X-lecie Instytutu Energetyki Odnawialnej to okazja, żeby podsumować dekadę działalności Instytutu, ale także zmian w całym sektorze energetyki odnawialnej od 2001 roku. Zgromadzone tutaj wywiady z pracownikami Instytutu to wielogłos wypowiedzi, które zbierają nasze doświadczenia związane z działalnością w sektorze energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej, biogazu, problemami natury prawnej i meandrami polityki, z którymi musimy się mierzyć na co dzień. Przypominamy przełomowe wydarzenia ubiegłej dekady, które wyznaczyły kierunki naszej pracy i przedstawiamy prognozy rozwoju rynku w kolejnych latach.
Nie byliśmy sami.

Zapraszamy do dzielenia się własnymi doświadczeniami ubiegłej dekady w Polsce. Zachęcamy do zarejestrowania się w bazie przedsiębiorstw i organizacji energetyki odnawialnej początku XXI wieku i swobodnych wypowiedzi.

W imieniu założycieli, pracowników i współpracowników
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu

 

Poniżej zamieszczamy wypowiedzi pracowników Instytutu Energetyki Odnawialnej:

ENERGETYKA ODNAWIALNA I IEO

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

"IEO – prywatny think tank z publiczną misją"
"10 lat rozwoju rynku energetyki odnawialnej"
"Przyszłość energetyki odnawialnej"

Linki:

 

 

ENERGETYKA WIATROWA

Katarzyna Michałowska-Knap
Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju, Koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej

"Energetyka wiatrowa w Instytucie Energetyki Odnawialnej"
"Przyszłość energetyki wiatrowej"
"Teoria względności w energetyce wiatrowej"

Piotr Dziamski
Młodszy specjalista ds. energetyki wiatrowej

"Mała energetyka wiatrowa"

 

ENERGETYKA SŁONECZNA

Stanisław Gołębiowski
Specjalista ds. energetyki słonecznej

"Energetyka słoneczna – jak była na początku…"

Aneta Więcka
Specjalista ds. energetyki słonecznej

"Rynek energetyki słonecznej"

Linki:

 

BIOGAZ

Andrzej Curkowski
Specjalista ds. biogazu

"Technologia i ekonomika biogazu"

 

ZAGADNIENIA SOCJOEKONOMICZNE

Anna Oniszk-Popławska
Główny specjalista ds. energetycznego wykorzystania biogazu oraz zagadnień społeczno-ekonomicznych związanych z energetyką odnawialną

"Przyszłość odnawialnych źródeł energii"

Linki:

 

ZIELONE MIEJSCE PRACY

Maria Kamińska
Młodszy Specjalista

"Młodzi - zieloni"

 

FINANSE

Tomasz Mroszkiewicz
Prokurent Zarządu

"Projekty unijne"

 

ADMINISTRACJA

Katarzyna Cichoń
referent ds. ekonomiczno-finansowych

„Tego każdy potrzebuje…”


Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...