Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 2 / wrzesień 2012
Subject: Newsletter 2 / wrzesień 2012
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 18
Content:

Analiza możliwości wprowadzenia systemu FEED-IN TARIFF dla mikro i małych instalacji OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej podliczył koszty wytwarzania energii w mikroinstalacjach

Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotował opracowanie, którego celem było wykonanie analiz dotyczących określenia uzasadnionej wysokości stałej ceny jednostkowej zakupu energii elektrycznej wytworzonej w różnych rodzajach odnawialnych źródeł energii (OZE) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej – tzw. stałych taryf typu FiT (ang.: feed-in tariff).

Do analiz i oceny kosztów energii elektrycznej z mikro- i małych instalacji OZE, tam gdzie tylko było to możliwe, wykorzystano rzeczywiste dane o kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z rynku krajowego, uzupełnione założeniami, które wynikały wprost z projektu ustawy o OZE. Do wyliczenia kosztów produkcji energii elektrycznej dla wszystkich technologii OZE wykorzystano jednolitą, wspólną metodę tzw. „rozłożonego kosztu produkcji energii”, zwaną LCOE (ang. levelised cost of energy). Metoda ta jest powszechnie stosowana do ustalania wysokości gwarantowanej ceny zakupu energii w krajach stosujących system wsparcia w postaci taryf typu FiT (80 krajów).

Tabela 1. Zestawienie rekomendowanych wysokości taryf typu FiT

Analizy kosztów produkcji energii z OZE wskazały na zasadność powiększenia listy technologii objętych systemem wsparcia FiT o mikrosystemy kogeneracyjne na biopłyny (jako technologię dużej elastyczności i uniwersalności, dobrze uzupełniającą pozostałe) oraz silniejszego wsparcia mikroinstalacji typu prosumenckiego w obrębie technologii fotowoltaicznych i wiatrowych. Analizy pokazały też, żesystem taryf proponowany dla biogazowni (które pomimo wielu korzyści są jedną z bardziej kosztownych technologii OZE) jest niewystarczający, aby spowodować ich zakładany rozwój.

W świetle wyników ekspertyzy projekt ustawy OZE, przy generalnie dobrym podejściu, zbyt zachowawczo promuje mikroźródła. Zaproponowane w raporcie modyfikacje, wysokość pierwszych taryf FiT promować mają nowe, uzupełniające się i zapewniające zrównoważony rozwój technologie o charakterze prosumenckim oraz dużym potencjale spadku kosztów i wielorakich korzyściach zewnętrznych.

Analiza systemu FiT w systemach OZE będzie jednym z tematów podczas V edycji dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka w systemach energetycznych prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Rekrutacja trwa do 28 września 2012r.

 Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...