Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje wybrane dane o kosztach mikroinstalacji OZE do kształtowania systemów wsparcia w Polsce
Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje wybrane dane o kosztach mikroinstalacji OZE do kształtowania systemów wsparcia w Polsce PDF Drukuj Email

W związku z niejasnymi zasadami przyjmowania wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych dla mikroinstalacji OZE, a także  założeń finansowych i podatkowych  dotyczących  taryf gwarantowanych oraz  poziomów wsparcia inwestycyjnego, Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje wybrane wyniki badań i analiz rynkowych, przekazanych wcześniej administracji państwowej.

W pierwszej kolejności IEO publikuje  dane dotyczące kosztów  tych mikroinstalacji OZE , które różnią się od danych używanych m.in. przez Ministerstwo Gospodarki (MG).

Nakłady inwestycyjne CAPEX wraz z ich strukturą dla przydomowych  systemów fotowoltaicznych i mikrobiogazowni.

 

Dane IEO i MG  różnią się o 20-40%. Nieznane są źródła danych MG używane do oceny skutków regulacji ustawy o OZE. Źródła danych (bazy danych) podane w załączniku pochodzą z  prowadzonego przez IEO w sposób ciągły monitoringu rynku OZE oraz z wyników najnowszych analiz ekonomicznych. Do analiz użyto wartości środkowe (mediany) kosztów.

Dane zawierają  ceny netto oraz marżę, która jest niezbędnym elementem działalności firm produkujących urządzenia i firm instalacyjnych. Obecne poziomy średnich marż w Polsce, przy braku rynku masowego i obecnym niezwykle wysokim ryzyku regulacyjnym są relatywnie niskie i negatywnie odbijają się na kondycji i konkurencyjności całej krajowej branży mikroinstalacji oraz możliwości jej dalszego rozwoju.

Zdaniem IEO  dane do analiz wpływających w szczególności  na opłacalność lub nieopłacalność inwestycji prowadzonych przez prosumentów – inwestorów najbardziej narażonych na ew.  regulacyjne skutki błędnych założeń - powinny być uzasadnione i przyjmowanie na realnym poziomie. Wsparcie dla energetyki prosumenckiej np. taryfami gwarantowanymi stawia nowe wymagania przed ustawodawcą i regulatorem.  Dane o kosztach mikroinstalacji brane pod uwagę w kształtowaniu systemów wsparcia innych, niż zielone certyfikaty i aukcje powinny być oparte na ciągłym monitoringu rynku, konsultacjach z branżą i weryfikowane przez różne niezależne jednostki, przed ich ostatecznym wykorzystaniem przez administrację państwową do ustalania odpowiedniego poziomu zachęty. W przeciwnym wypadku trudno będzie uniknąć ryzyka stanowienia prawa martwego, wprowadzającego w błąd lub prowadzącego do nadkompensaty.

 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...