Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności O energii odnawialnej- wywiad z Grzegorzem Wiśniewskim w czasopiśmie Ekspert Ogrzewnictwa – magazyn dobrego instalatora.
O energii odnawialnej- wywiad z Grzegorzem Wiśniewskim w czasopiśmie Ekspert Ogrzewnictwa – magazyn dobrego instalatora. PDF Drukuj Email

Wiele osób uważa, że na wykorzystywanie energii z OZE mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi. Jak przekonałby Pan zwykłego obywatela do skorzystania z takich rozwiązań?

Mity powtarzane uparcie mogą być uznane za prawdę, niestety. Dodatkowo, z gruntu nieprawdziwe informacje mogą stać się prawdziwymi, jeżeli państwo stworzy regulacje prawne zniekształcające rzeczywisty obraz rynku i sytuacji społecznej. Tak się stało z mitem, że OZE są wyłącznie dla bogatych.

Jeżeli państwo wspiera energię elektryczną z OZE głównie poprzez zielone certyfikaty i aukcje, to korzystają na tym tylko najbogatsze firmy energetyczne. Wielu płaci (konsumenci), kilku zarabia krocie (koncerny energetyczne). W tym samym czasie  za zachodnią granizą na taryfach gwarantowanych FiT zarabia 2 mln niemieckich obywateli: w tym 80% rolników  i emerytów, bo niemiecki system taryf gwarantowanych FiT pozwala każdemu na pozyskanie kredytu na sfinansowanie inwestycji w mikroinstalację OZE. Jednocześnie konsumenci niemieccy dopłacają do jednostki energii z OZE mniej niż polscy.

Inny przykład –dotacje. Dawanie dotacji wielkim inwestorom i dublowanie ich z zielonym i certyfikatami,  (tak się zdarzało w przypadku współspalania i dużych farm wiatrowych), to dodatkowe wspieranie najbogatszych bogatych –wręcz nieuprawniona nadkompensata. Ale można stworzyć system dotacji masowych dla obywateli, tak jak program NFOŚiGW dopłat do kolektorów słonecznych, czy tzw. gminne  programy zbiorowe dotacji w ramach RPO. Wtedy setki tysięcy zwykłych ludzi stają się beneficjentami końcowymi, a w łańcuchu dopłat funkcjonuje wiele lokalnych małych  firm, które też trudno nazwać bogatymi.

Tezy te potwierdzają krajowe i zagraniczne statystyki. Najmniej energii z OZE w UE ma najbogatszy Luksemburg. Długotrwale i szerokie badania prowadzone na przykładzie kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych w Australii przez Green Energy Trading pokazały niezbicie, że w OZE inwestują biedniejsi, a nie bogatsi. W Polsce relatywnie najbardziej nasyconą różnymi OZE jest gmina Kisielice, a ma wskaźnik bezrobocia i tzw. wskaźnik G - dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy odpowiednio  trzy razy wyższy (bezrobocie) i trzy razy niższy (dochody) niż np. Warszawa. Ale też prawdą jest to, że konsekwentnie od 20 lat inwestująca w OZE gmina Kisielice zmniejsza szybko dystans cywilizacyjny w stosunku do innych gmin. Nie ma żadnych dowodów, poza anegdotycznymi lub  celowym kłamstwem , że na OZE mogą sobie pozwolić tylko bogaci.

Pełna treść wywiadu jest dostępna w magazynie: Ekspert Ogrzewnictwa, wydawanym przez Galmet w Głubczycach.

 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...