Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności Co dalej z ustawą o odnawialnych źródłach energii ?
Co dalej z ustawą o odnawialnych źródłach energii ? PDF Drukuj Email

Co dalej z ustawą OZE?

Ankieta – Powiedz co sądzisz nt. wdrażania ustawy OZE

Minęły już 4 lata

Prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii rozpoczęły się na początku 2011 roku. W dniu 22-go grudnia miną 4 lata od opublikowania pierwszej wersji projektu regulacji do konsultacji społecznych. Ustawa została uchwalona 20 lutego br., a przepisy dotyczące wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE mają wejść w życie 2 stycznia 2016 roku.

 

Branża OZE nie zna jeszcze 20 rozporządzeń

Na dwa tygodnie przed tym terminem, nie wiadomo czy uchwalone przepisy w całości wejdą w życie (ciągle możliwa, a przynajmniej niewykluczona jest nowelizacja ustawy), w jakim tempie będą wdrażane, branża OZE nie zna jeszcze ok. dwudziestu niewydanych przepisów wykonawczych.

 

UOKiK skierował ustawę do Komisji Europejskiej

W ostatnich tygodniach pojawiły się nowe fakty, ale i nowe wątpliwości. UOKiK skierował ustawę OZE do notyfikacji przez Komisję Europejską, pomimo wcześniejszych zapewnień o braku konieczności takiej procedury. Czy nowy rząd zdecyduje się na wydane przepisów wykonawczych i wdrożenie systemu aukcyjnego oraz prosumenckich taryf gwarantowanych przed zakończeniem procesu notyfikacji? Proces notyfikacji może się wydłużyć poza zakładany przez rząd okres 6 miesięcy z powodu możliwych pytań KE do polskiego rządu.

 

W jakie OZE warto zainwestować?

Poprzedni rząd (ministerstwo gospodarki) wydał interpretację, że taryfy gwarantowane miałyby obowiązywać tylko za nadwyżki energii po jej zbilansowaniu, co dramatycznie zmienia warunki ekonomiczne i nie odpowiada wcześniejszej kalkulacji stawek. Ponadto, ostatnie doniesienia z nowego Ministra Energii wskazują na możliwość opóźnienia wejścia w życie systemu aukcyjnego, z obawy przed pułapkami, np. przed underbiddingiem czyli zgłaszaniem ofert po cenach, których inwestor nie jest w stanie zrealizować i ryzykiem bankructw „w różnych segmentach”. Choć uzasadnienie do ustawy mówiło o neutralności technologicznej aukcyjnego systemu wsparcia energii z OZE, to poprzedni Minister Gospodarki przygotował rozporządzenie o cenach referencyjnych, niespodziewane opublikowane 8 grudnia br. w Dzienniku Ustaw, które nierówno traktuje różne rodzaje OZE w dostępie do systemu wsparcia. Nowy Minister Gospodarki zapowiada, że specjalnie chce potraktować biogazownie i elektrownie wodne, a nowy Minister Środowiska zapowiada preferencje dla energii geotermalnej i energetycznego wykorzystania biomasy.

 

Monitoring wdrażania ustawy OZE

W związku z tym, że nowa ustawa i podejmowane kierunki jej nowelizacji i tempo wdrożenia budzą wciąż wiele wątpliwości i pytań, dotychczas wydawane były rozporządzenia bez szerszej konsultacji, a o rządowej wykładni przepisów ustawy branża OZE dowiaduje się z luźnych interpretacji i wypowiedzi w mediach, Instytut Energetyki Odnawialnej uruchomił proces monitorowania prac nad wdrożeniem ustawy i w celu ukierunkowania prac na potrzeby branży i opinii publicznej stworzył ankietę dotyczącą nowych przepisów.

 

Ankieta badającą opinię nt. ustawy OZE.

Zwracamy się do przedstawicieli rynku OZE i wszystkich zainteresowanych z prośbą o wzięcie udziału w badaniu opinii nt. ustawy.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane przez IEO w procesie monitoringu i opiniowania ustawy i przepisów wykonawczych, niezwykle istotnym do stworzenia dobrych rozwiązań prawnych.

Ankieta składa się z kilku pytań i jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 min.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Ankietę prosimy wypełnić do 24 grudnia br.

Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2015 12:08
 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...