Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności Energia elektryczna i energetyka odnawialna, a rozwój rolnictwa -Trzecie spotkanie sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju oraz II posiedzenie Zespołu „Pakt dla obszarów wiejskich” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Energia elektryczna i energetyka odnawialna, a rozwój rolnictwa -Trzecie spotkanie sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju oraz II posiedzenie Zespołu „Pakt dla obszarów wiejskich” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi PDF Drukuj Email

W dniu 21 stycznia 2016 roku odbyło się trzecie zebranie sekcji „Wieś, rolnictwo” www.prezydent.pl Narodowej Rady Rozwoju poświęcone przygotowaniu plenarnego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju na temat najważniejszych problemów polskiego rolnictwa i polskiej wsi. W tym samym dniu www.minrol.gov.pl odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich”. W obu spotkaniach udział wziął Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, przedstawiając zagadnienia zaopatrzania w energię elektryczną terenów wiejskich.

Grzegorz Wiśniewski stwierdził, że wg raportu IPCC samo rolnictwo, nie licząc potrzeb bytowych gospodarstw rolnych, zużywa 8000 PJ energii pierwotnej, czyli powyżej 3% światowego bilansu energii. Ponad  1000 PJ pochodzi z tzw. nowych (nie bazujących na spalaniu tradycyjnej biomasy) odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach działań na rzecz stabilizacji koncentracji CO2 w atmosferze ziemskiej ogólny udział OZE w światowym bilansie energetycznym wzrośnie do 50%, a udział nowych technologii OZE w rolnictwie musi wzrosnąć do 2000 PJ już w 2035 roku.

Zmiany źródeł energii i jej nośników dotyczą w szczególności rolnictwa europejskiego. Scenariusze raportu „Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników” dla Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa (DG Agri) mówią o koniecznym 5-krotnym wzroście energii produkowanej z OZE w gospodarstwach rolnych, z 11,8 mln toe (ton ekwiwalentu ropy naftowej) w 2008 roku do 36-63 mln toe w 2020 roku. Wzrost ten w przeważającej mierze ma dotyczyć produkcji energii elektrycznej z OZE (ponad 80% całości wytwarzanej energii na terenach rolnych, głownie dzięki elektrowniom wiatrowym), podczas gdy wzrost produkcji ciepła z OZE, z uwagi na poprawę efektywności jego wykorzystania i substytucję wygodna energią elektryczną, pozostanie niewielki. Raport potwierdza, że rolnictwo jest jedynym działem gospodarki, który produkuje wielokrotnie więcej energii z OZE niż zużywa i to rolnicy wnoszą w UE największy wkład w realizację unijnych celów związanych z OZE.

W grudniu 2008 r. została zatwierdzona przez Parlament Europejski Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wyznacza ona ogólny cel do osiągnięcia - 20% energii odnawialnej do 2020 r. w całkowitej energii finalnej w UE, w tym 15% cel w Polsce oraz 10% dla odnawialnych źródeł energii w zużyciu w transporcie. Polityka ta ma istotny wpływ na sektor rolnictwa w dwóch zasadniczych postaciach:

  • rolnictwo jako wytwórca energii z lokalnych źródeł odnawialnej oraz,
  • rolnictwo, w którym ogranicza się wykorzystanie paliw kopalnych i emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększa wykorzystanie energii elektrycznej z uwagi na podnoszenie wydajności produkcji rolnej i podnoszenie jakość życia na wsi.

Obie kwestie łączą się z dochodowością i konkurencyjnością krajowego rolnictwa i poziomem życia ludności wiejskiej. W zależności od tego w jaki sposób powyższe problemy zostaną rozwiązane, skutki światowej polityki klimatycznej, europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej oraz polskiej polityki energetycznej dla rolnictwa i mieszkańców wsi mogą być bardzo znaczące. Jak dotychczas możliwości aspiracje polskich rolników w zakresie produkcji i wykorzystania energii z OZE pozostają dalece niespełnione. Dalsze zapóźnienie w tym zakresie grozi poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi  dla wsi i rolnictwa.

Pobierz raport projektu OZERISE-  Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2016 09:29
 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...