Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności Restor Hydro - Mikroelektrownie i małe elektrownie wodne w Polsce – mapa potencjału oraz podręcznik odbudowy elektrowni wodnych
Restor Hydro - Mikroelektrownie i małe elektrownie wodne w Polsce – mapa potencjału oraz podręcznik odbudowy elektrowni wodnych PDF Drukuj Email

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions RESTOR Hydro http://www.restor-hydro.eu/pl/ to projekt europejski, którego celem jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej w małych i mikro elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych obiektów, wykorzystujących energię wody, takich jak młyny i nieczynne elektrownie wodne.

Na terenie Europy istnieją tysiące starych młynów, kół wodnych, nieczynnych elektrowni wodnych, jazów i innych przegród na rzekach, w których tkwi ogromny potencjał. Można go wykorzystać do  produkcji energii w mikro i małych hydroelektrowniach.

Uruchomienie tych zaniedbanych obiektów pozwoli wyprodukować energię zarówno na potrzeby lokalne, jak i po to, by zasilić europejską sieć elektroenergetyczną. Doprowadzi to również do wzrostu ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zwiększy niezależność energetyczną i stabilność sieci. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw energii, w aspekcie ekonomicznym realizacja projektu przyczyni się do lokalnego ożywienia gospodarczego, powstania źródeł dochodów oraz zwiększenia zatrudnienia.

W projekcie RESTOR Hydro przeprowadzona będzie inwentaryzacja nadających się do odbudowy obiektów, które zostaną naniesione na mapę. Ponadto projekt zakłada stworzenie wzorcowych modeli przedsięwzięć, polegających na odbudowie zinwentaryzowanych obiektów przez lokalne spółdzielnie.

Inwentaryzacja i odbudowa obiektów będzie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi metodologicznymi, które uwzględniają aspekty społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska.

W ramach projektu RESTOR Hydro zbadany zostanie potencjał hydroenergetyczny i wynikający z możliwości modernizacji na obszarze obejmującym kraje EU-27. Programy odbudowy obiektów zostaną zrealizowane w ośmiu wybranych krajach: Belgii, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Polsce, Słowenii i Szwecji.

Cele projektu:

  • Produkcja energii elektrycznej na potrzeby lokalne i europejskiej sieci elektroenergetycznej w sposób zrównoważony i rentowny
  • Rozpowszechnienie wiedzy o tym, że mała hydroenergetyka jest jednym z odnawialnych źródeł energii, opłacalnym pod względem ekonomicznym i zrównoważonym pod względem środowiskowym
  • Ukazanie zalet małych elektrowni wodnych jako lokalnych narzędzi inwestycyjnych, przynoszących zyski miejscowym społecznościom, zwiększających niezależność energetyczną, a jednocześnie chroniących dziedzictwo kulturowe i środowisko
  • Wkład w stabilną produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie

 

Dostępne narzędzie w ramach projektu:

 

Polskim partnerem projektu jest  TRMEW Sp. z o.o. http://www.trmew.pl/

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 13:05
 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...