Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności Kto jest autorem propozycji ustawy o OZE z systemem aukcyjnym ? -oświadczenie Instytutu Energetyki Odnawialnej
Kto jest autorem propozycji ustawy o OZE z systemem aukcyjnym ? -oświadczenie Instytutu Energetyki Odnawialnej PDF Drukuj Email

W czasie prezentacji  w Ministerstwie Gospodarki kolejnej propozycji ustawy o odnawialnych źródeł energii  z ideą  wprowadzenia nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z OZE, Pan Dyrektor Janusz Pilitowski podając informację o sposobie obliczania cen referencyjnych dla technologii OZE przystępujących do aukcji  nawiązał do ekspertyzy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), która została wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Zapytania  docierające od uczestników  rynku  i niektóre publikacje internetowe, w tym np. systemowy  komentarz   Prezesa Instytutu Jagiellońskiego – Pana  Marcina Roszkowskiego na portalu CIRE  mogą sugerować, że IEO jest współautorem proponowanej regulacji.

Instytut Energetyki Odnawialnej potwierdza, że autorskie opracowanie pt. „Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE”, zostało wykonane i przekazane do Ministerstwa Gospodarki i że zawiera ono wyniki obliczeń kosztów energii elektrycznej z OZE, ale pragnie przypomnieć (zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Dyrektora Pilitowskiego i zamówieniem Ministerstwa Gospodarki), że praca  dotyczyła określenia wysokości współczynników korekcyjnych na potrzeby prac nad ustawą o OZE w wersji 2.02 z października ub.r.,  z systemem zróżnicowanych technologicznie zielonych certyfikatów dla dużych  OZE i zróżnicowanym system stałych taryf FiT dla mikroinstalacji.

Instytut Energetyki Odnawialnej informuje, że nieznane mu są kulisy prac nad projektem regulacji i nie uczestniczył w żadnym z etapów prac nad systemem aukcyjnym.

 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...