Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności Grzegorz Wiśniewski o systemie aukcyjnym dla OZE w wywiadzie dla Magazynu Cleantech
Grzegorz Wiśniewski o systemie aukcyjnym dla OZE w wywiadzie dla Magazynu Cleantech PDF Drukuj Email

Grzegorz Wiśniewski o systemie aukcyjnym dla OZE w wywiadzie dla Magazynu Cleantech. Wywiadu udzielono przed oficjalną prezentacją zaktualizowanych założeń nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej z września br.

jeżeli mówimy o ew. generalnych różnicach pomiędzy obecnym i tym proponowanym aukcyjnym systemem wsparcia, to można powiedzieć, że obecny system działa słabo, a ten nowy - w świetle doświadczeń w innych krajach - nie działa. OZE w Polsce nie mają szczęścia do efektywnych systemów wsparcia i odpowiedniego ich doboru do aktualnego stopnia dojrzałości rynku. System zielonych certyfikatów został wprowadzony zbyt szybko (w 2004 roku zdecydowanie lepsze i tańsze byłyby taryfy stałe) i teraz możemy popełnić ten sam błąd.

 

Fragment wywiadu:

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nowym systemem aukcji, a poprzednim projektem ustawy o OZE z października 2012 r.?

Trudno jeszcze mówić o czymś co jest ciągle tylko domysłem, tym bardziej że nawet informacje o nowym systemie wsparcie przekazywane przez przedstawicieli rządu są ze sobą niespójne. Na dzisiaj, w oparciu o informacje jakie docierają do mediów można wyciągnąć tylko ogólne wnioski. Niestety są one niepokojące. Nie wiadomo bowiem jakie są rzeczywiste cele i założenia leżące u podstaw tych prac, nowy system wydaje się być ciągle na etapie zmieniającej się koncepcji , a tryb pracy nad nim jest wysoce nieprzejrzystym. Prace nad projektem ustawy o OZE w wersji obecnie publicznie znanej (z października 2012 r.) nie były łatwe, ale nie miały tych mankamentów. Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy o OZE z października ub.r. zakładał tylko ewolucyjne doskonalenie istniejącego systemu zielonych certyfikatów poprzez zróżnicowanie ich wartości dla różnych technologii i sektor OZE nie doczekał się zapowiedzianej regulacji po 3 latach prac, można oczekiwać że nieoczekiwane rozpoczęcie kilka miesięcy temu prac nad zupełnie nową koncepcją wsparcia w postaci wprowadzenia tzw. taryfy feedinpremium wnieznanym szerzej na świecie systemie aukcyjnym, potrwa znacznie dłużej. Uciekający czas jest już nie do odrobienia. Nie stać Polski na kolejne 3 lata nowej dyskusji.

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nowym systemem aukcji, a obecnym systemem wsparcia OZE w Polsce?

Obecny system "zielonych certyfikatów" powoduje, że część przychodów producentów energii z OZE jest związana z ceną z wynikającą rynku energii (cena sprzedaży "fizycznej energii", a druga część wynika z rynku certyfikatów, który jest pochodną ogólnego celu (zobowiązana) ilościowego znanego na kilka/kilkanaście lat do przodu. Planowany system aukcji jest całkowicie oderwanym od rynku energii. Upoważniona agencja rządowa organizować ma przetargi na dostawę określonego wolumenu energii w okresie kolejnych 10-20 lat, która ma być sprzedawana po stałej cenie ustalonej w wyniku aukcji, przez tych którzy zaoferują najniższą cenę i spełnią ogólne wymogi przystąpienia do przetargu. Nowy system miałby zatem bardziej przypominać system stałych taryf "dla wybranych" niż bardziej rynkowy system zielonych certyfikatów. Jeżeli mówimy o ew. generalnych różnicach pomiędzy obecnym i tym najnowszym systemem wsparcia, to można powiedzieć, że obecny system działa słabo, a ten nowy - w świetle doświadczeń w innych krajach - nie działa. Energetyka odnawialne w Polsce nie ma szczęścia do efektywnych systemów wsparcia i odpowiedniego ich doboru do aktualnego stopnia dojrzałości rynku. System zielonych certyfikatów został wprowadzony zbyt szybko (w 2004 roku zdecydowanie lepsze i tańsze byłyby taryfy stałe) i teraz możemy popełnić ten sam błąd, przynajmniej w odniesieniu do znacznej grupy instalacji OZE.

Jakie będą dalsze losy zielonych certyfikatów przyznanych działającym już źródłom energii odnawialnej?

Na to pytanie autorzy koncepcji systemu aukcyjnego dotychczas nie odpowiedzieli. Wydaje się, że jest to i będzie głównym problem do rozwiązania przy ew. dalszych pracach nad systemem aukcyjnym. Z uwagi na prawa nabyte obecnych uczestników rynku musiałby bowiem przez dłuższy czas funkcjonować dwa diametralnie różne systemy wsparcia zaadresowane do tych samych źródeł. Taka sytuacja byłaby potencjalnie zagrożeniem dla obecnych producentów zielonej energii, gdyż spadłby popyt na certyfikaty. Jest to też problematyczne dla administracji państwowej. Koszty administracyjne utrzymania przez kilka lat (lub dłużej) obu systemów będą znaczne, tym bardziej że sam koszt wprowadzenia powszechnego systemu aukcyjnego przy rosnącej liczbie rozwiązań technologicznych będzie zacznie wyższy niż miało to miejsce w przypadku zielonych certyfikatów.

 

Poprawiony: środa, 09 października 2013 21:25
 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...