Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Konferencje Instytutu "Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego, Przegląd krajowych prac i możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce.", Warszawa, 19.06.2009r.
"Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego, Przegląd krajowych prac i możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce.", Warszawa, 19.06.2009r. PDF Drukuj Email

Miejsce: Warszawskie Centrum Targowe EXPO XXI w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14

Patronat instytucjonalny:

  
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki - Waldemar PawlakMinister Środowiska - Maciej Nowicki

  
 Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik Prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz - Waltz

  
Ambasador Austrii - Alfred LängleAmbasador Danii - Hans Michael Kofoed-Hansen
  
Ambasador Szwecji - Dag HarteliusAmbasador Republiki Federalnej Niemiec - Michael H. Gerdts

Partnerzy konferencji:

  

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest obecnie jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która jak dotąd nie znajduje jeszcze powszechnego zastosowania w Polsce. Technologia ta jest natomiast rozpowszechniona i od wielu lat stosowana w krajach takich jak Dania, Austria, Niemcy i Szwecja. Z doświadczeń tych państw chce korzystać również Polska. Do roku 2020, według szacunku opracowania „Innowacyjna energetyka - rolnictwo energetyczne” , potwierdzonego w Polityce Energetycznej Polski PEP 2030, w Polsce ma powstać 2500 biogazowni rolniczych, natomiast do tej pory uruchomiono jedynie 4 obiekty w województwie zachodnio-pomorskim zrealizowane przez firmę Poldanor S.A.

Seminarium „Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Przegląd krajowych prac i możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce”, na które zapraszamy będzie okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych oraz kierunków rozwoju branży biogazowej, wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych firm i instytucji zainteresowanych pozyskiwaniem biogazu i promocją odnawialnych źródeł energii oraz do przedstawienia możliwości finansowania biogazowi, która powinna zainteresować nowych inwestorów.

Z uwagi na wysoki potencjał pozyskiwania tego surowca w Polsce, produkcja i wykorzystanie energetyczne biogazu jest również szansą na spełnienie zobowiązań wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej oraz innych umów międzynarodowych, dotyczących osiągnięcia do roku 2010 7,5 % udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OŹE) oraz 5,75 % udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw transportowych. Źródłem pozyskiwania biogazu obok składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków mogą być z powodzeniem biogazownie rolnicze, w których biogaz wytwarzany jest z biomasy. Wytworzony w ten sposób biogaz może być stosowany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu - tzw. kogeneracji, jako paliwo silnikowe (CNG) do pojazdów, a także po oczyszczeniu może być wtłaczany do rurociągów gazowych zasilanych gazem ziemnym. Szacuje się, że w przeciągu kolejnych miesięcy powstanie kilkaset nowych biogazowni. Seminarium otworzy pole do dyskusji nt. możliwości wdrożenia takiego scenariusza z technicznego, ekonomicznego punktu widzenia oraz zdefiniuje dalsze potrzeby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu, zaplecza technicznego i doradczego, kształcenia zasobów ludzkich czy wdrażania nowych technologii innowacyjnych.

Seminarium stworzy możliwość prezentacji projektów, poświęconych tematyce biogazu, aktualnie realizowanych w Unii Europejskiej i w Polsce oraz najnowszych osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Na podstawie wyników monitoringu rynku biogazu, uzyskanych w ramach projektu EurObserv’ER zostanie przedstawiony stan obecny rozwoju rynku biogazowego w Unii Europejskiej i w Polsce. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i kierunkami rozwoju rynku biogazowego w wiodących krajach w tym obszarze: Austrii, Danii, Niemczech, i Szwecji . Innowacyjne rozwiązania technologiczne w biogazowniach zostaną przedstawione na przykładzie projektu EU Agrobiogaz. Wyniki innego projektu UE Madegascar posłużą do zaprezentowania możliwości i perspektyw zastosowania biogazu w transporcie dla Mazowsza i Warszawy. Do potencjalnych inwestorów skierowane będą prezentacje o możliwości finansowania biogazowni rolniczych w Polsce oraz o przygotowaniu wniosków o dofinansowanie budowy biogazowi.

Seminarium w mediach:

Pliki do pobrania:

Prezentacje z Seminarium:

Patronat medialny:

Poprawiony: środa, 11 listopada 2009 00:24
 

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...