Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna O Instytucie
O nas PDF Drukuj Email

Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) założony został w roku 2001 przez zespół ekspertów z ówczesnego Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER). Trzon zespołu stanowią osoby, które na przełomie lat 90-tych i początku obecnego stulecia opracowały zasadnicze dokumenty dla sektora energetyki odnawialnej w Polsce: Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, projekt programu wykonawczego do Strategii w zakresie zielonej energii elektrycznej, projekt ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii i promocji odnawialnych źródeł energii (prezentacja graficzna koncepcji ustawy). Dokumenty te stanowią do dzisiaj bazę rozwoju polityki energetycznej i prawa energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Utworzenie niezależnego Instytutu miało na celu ściślejsze połączenie działalności naukowo-badawczej oraz działań polityczno-strategicznych prowadzonych przez EC BREC z potrzebami rozwijającego się rynku energetyki odnawialnej w Polsce.

EC BREC IEO jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, utrzymując się bez pomocy państwa. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze lub opracowania o charakterze strategicznym (think-tank), wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów. W ten sposób Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w celu:

Głównym zadaniem Instytutu jest transfer do odbiorców rynkowych nowoczesnych technologii, pochodzących zarówno z opracowań własnych, jak i współpracujących ośrodków naukowo-technicznych, tak krajowych jak i zagranicznych. Kluczowymi odbiorcami produktów i usług Instytutu są małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz inwestorzy korporacyjni (np. due-diligence) i niezależni producenci energii z odnawialnych zasobów energetycznych (np. studia wykonalności). W badaniach rozwoju energetyki odnawianej w powiązaniu z gospodarką i ekologią w długim horyzoncie czasowym i działaniach o charakterze niezależnego think-tank, Instytut wykonuje prace dla Rządu RP (ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska), Sejmu RP, Komisji Europejskiej (projekty 6 i 7 PR UE oraz programów IEE i INTERREG) oraz fundacji i instytucji zagranicznych (Word Future Council, Parlament Europejski, Fundacja Heinricha Bolla, ambasady, etc.).

Instytut jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych konferencji z zakresu energetyki odnawialnej, min: Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, Energy Finance.

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 13:43
 

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...