Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Biogaz PDF Drukuj Email

IEO posiada szerokie kompetencje w dziedzinie biogazu zdobyte m.in. przy projektach finansowanych przez Komisję Europejską oraz współpracę z POLDANOR S.A. Obecnie Instytut realizuje następujące projekty międzynarodowe związane z sektorem biogazu: EU Agrobiogas - projekt 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju - związany z monitoringiem i optymalizacją produkcji biogazu oraz w ramach programu Inteligentna Energia Europy (IEE) projekt MADEGASCAR dotyczący wykorzystania biogazu jako paliwa dla silników samochodowych oraz projekt EurObserv'ER związany z monitoringiem sektora biogazu w Polsce i UE. Instytut od 2006 roku prowadzi i na bieżąco aktualizuje bazę danych realizowanych projektów (200 rekordów) deweloperów i inwestorów biogazowni rolniczych w Polsce. W zakresie energetycznego wykorzystania biogazu i biomasy/biopaliw wykonuje prace i doradza przedstawicielom biznesu i sektora publicznego w Polsce i za granica m.in.: POLDANOR S.A., Akuo Energy, EWG  Sp. z o.o., VTT Processes, Danish Energy Agency, Politechnika Warszawska, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i inne.

Ponadto Instytut Energetyki Odnawialnej był organizatorem pierwszego Międzynarodowego Seminarium: Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Przegląd krajowych prac i możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce, które odbyło się 19 czerwca 2009 roku w Warszawie. W seminarium uczestniczyło prawie 100 osób w tym goście zagraniczni m.in. z Austrii, Niemiec, Danii, Szwecji, Belgii, Francji oraz Irlandii.

Instytut Energetyki Odnawialnej zatrudnia interdyscyplinarny zespół ekspertów o szerokim zakresie wiedzy i doświadczeniu z dziedziny produkcji i wykorzystania biogazu, zdobytemu podczas realizacji projektów badawczych UE, współpracy z polskimi developerami oraz pierwszymi inwestorami i operatorami biogazowni w Polsce.

Zespół posiada także wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinach pokrewnych, wyniesione ze współpracy z producentami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, producentami biopaliw (bioetanol, biodiesel) oraz operatorami flot transportowych na paliwa alternatywne, w tym biogaz.

Oferta Instytutu w zakresie produkcji i wykorzystania biogazu obejmuje m.in.:

 • Towarzyszenie inwestorowi na każdym etapie przygotowania inwestycji:

 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji;
 • Ocena możliwości finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych i wybór najkorzystniejszego źródła dla danej zarówno ze środków rządowych jak i unijnych (m.in. NFOŚ/WFOŚ, POIiŚ, POIG, Programu Szwajcarskiego);
 • Opracowanie studium wykonalności inwestycji;
 • Określanie sytuacji sektora biogazu na rynku odnawialnych źródeł energii oraz systemu wsparcia produkcji zielonej energii.
 • Rozbudowana baza danych rynku biogazowego prowadzona przez EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej monitoruje rynek biogazowy i posiada następujące kategorie rekordów:
  • istniejące i rozwijane inwestycje
  • deweloperzy i inwestorzy
  • potencjalne lokalizacje budowy biogazowni
  • zaawansowanie przygotowania projektu w poszczególnych lokalizacjach
  • biura projektowe
  • dostawcy urządzeń ciągu technologicznego
  • eksperci
  • laboratoria biologiczno-chemiczne i dostawcy sprzętu laboratoryjnego
  • rynek upraw energetycznych
  • instytucje i programy finansujące
  • mechanizmy wsparcia i rozwój biogazowni zagranicą.

Badania i rozwój:

 • Rozwój technologii i oprogramowania dla biogazu  <wiecej>
 • Studia prognostyczne dla sektora biogazu
 • Współpraca z MŚP w zakresie wdrażania inwestycji
 • Przygotowanie wniosków o finansowanie i realizacja projektów badawczych i demonstracyjnych <wiecej>

Rynek i przemysł biogazu

Współpraca z instytucjami

 • Specjalistyczne szkolenia <wiecej>
 • Doradztwo i przygotowanie ekspertyz i ocen strategicznych (m.in. na temat rynku urządzeń OŹE dla MG ) <więcej>
 • Przygotowanie poradników dla inwestorów (poradnik MAE, oficjalny przewodnik przez MG 2011) <wiecej>
 • Monitoring atrakcyjności inwestycyjnej regionów <wiecej>
 • Mediacja konfliktów społecznych <wiecej>

 

Biogaz Inwest 2012 Program do obliczeń efektywności energetycznej i ekonomicznej biogazowni rolniczej - nowa wersja programu uwzględnia mechanizm wsparcia zgodne są z projektem ustawy OZE, MG (wersja styczeń 2012).

Program Biogaz Inwest jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, pomocnym przy planowaniu i realizacji inwestycji biogazowej, które umożliwia oszacowanie wysokości nakładów inwestycyjnych oraz ekonomiki projektu biogazowego z uwzględnieniem produktywności biogazu oraz innych nośników energii przez planowaną instalację biogazową.

Rozbudowana baza substratów programu, obejmująca ponad 100 pozycji, umożliwia zaplanowanie inwestycji pod kątem optymalizacji doboru substratów i maksymalizacji uzysków biogazu oraz produkcji energii. Program jest podzielony na 3 arkusze, odpowiadające jego podstawowym funkcjom <więcej>

Baza Danych Inwestycje Biogazowe 2012

Biogazownie rolnicze, oparte na substratach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stanowią dynamicznie rozwijający się sektor energetyki odnawialnej w Polsce.

Baza Danych Inwestycje Biogazowe stanowi cykliczną publikację Instytutu Energetyki Odnawialnej, ukazująca się w formie raportów rynkowych średnio co 6 miesięcy, która jest rezultatem prowadzonego od roku 2009 ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Publikacja, dostępna w formacie pdf, zawiera aktualnie ponad 580 rekordów opisujących lokalizacje istniejących, realizowanych i planowanych biogazowni w Polsce, wraz z dotyczącymi ich najistotniejszymi statystykami.

Najnowsze VI wydanie Bazy Danych Inwestycje Biogazowe z marca 2012 zawiera ocenę potencjału biogazu rolniczego w perspektywie 2020 i stopnia jego wykorzystania w 2012 r, podsumowanie aktualnego stanu rozwoju rynku oraz statystyki, dotyczące ilości realizowanych inwestycji w poszczególnych województwach oraz ich mocy zainstalowanych, a także preferencji inwestorów w zakresie stosowanych w biogazowniach substratów oraz zestawienie najbardziej aktywnych podmiotów realizujących projekty biogazowe na polskim rynku.

Zestawienie realizowanych inwestycji w poszczególnych województwach obejmuje:

 • lokalizację inwestycji z podziałem na województwo, powiat, gminę i miejscowość,
 • moc elektryczną i cieplną instalacji,
 • informację o podmiotach zaangażowanych w realizację (deweloper, inwestor, dostawca technologii, firma budowlana),
 • stopień zaawansowania inwestycji z podziałem na działające biogazownie, inwestycje w realizacji, projekty mało zaawansowane

Zastrzegamy, że pełne dane na temat projektów, w szczególności mało zaawansowanych, mogą nie być dostępne.

Regionalne bazy danych Inwestycji biogazowych dla poszczególnych województw
Inwestycje Biogazowe Lubelskie 2012

Biogazownie rolnicze, oparte na substratach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stanowią dynamicznie rozwijający się sektor energetyki odnawialnej w Polsce. Województwo lubelskie jest jednym z regionów o największym potencjale produkcji biogazu w Polsce i rynek ten rozwija się dynamicznie w ostatnich latach przy wsparciu władz samorządowych w tym regionie.

Baza Danych Inwestycje Biogazowe Lubelskie 2012 jest pierwszą z cyklu publikacji  prezentujących w sposób szczegółowy stan zaawansowania inwestycji biogazowych w poszczególnych województwach.

Publikacja opracowana w oparciu o monitoring rynku prowadzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej, pokazuje stan realizacji projektów biogazowni rolniczych w regionie (dane z maja 2012), podstawowe statystyki a także zestaw podstawowych informacji o inwestorach i deweloperach oraz innych podmiotach zaangażowanych w realizację poszczególnych projektów.

Publikacja ukazuje w sposób szczegółowy 72 projekty w różnych fazach zawansowania w tym mikrobiogazownię realizowane obecnie w województwie lubelskim wraz z dotyczącymi ich najistotniejszymi statystykami na tle ponad 590 inwestycji aktualnie realizowanych w Polsce.

Baza Danych Inwestycje Biogazowe Lubelskie 2012 zawiera ocenę potencjału biogazu rolniczego w tym województwie na tle kraju w perspektywie 2020 oraz ocenę stopnia jego wykorzystania w 2012 r. Ponadto ukazuje podsumowanie aktualnego stanu rozwoju rynku biogazowego w regionie na tle inwestycji realizowanych w pozostałych województwach oraz statystyki, dotyczące ilości realizowanych inwestycji w poszczególnych gminach oraz ich mocy zainstalowanych, a także zestawienie najbardziej aktywnych podmiotów realizujących projekty biogazowe w regionie.

Zestawienie realizowanych inwestycji w województwie lubelskim obejmuje:

 • lokalizację inwestycji z podziałem na województwo, powiat, gminę i miejscowość,
 • moc elektryczną i cieplną instalacji,
 • informację o podmiotach zaangażowanych w realizację (grupa kapitałowa, deweloper, inwestor, spółka celowa, dostawca technologii, firma budowlana),
 • stopień zaawansowania inwestycji z podziałem na działające biogazownie, inwestycje w realizacji, projekty mało zaawansowane,
 • data ostatniej wzmianki o inwestycji.

Zobacz więcej

 

Szkolenia:

 

Seminaria:

 

Newsletter:

Ankieta dla inwestorów biogazowni

Realizowane projekty:

 

Klienci:

 • Alior Bank
 • Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
 • Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Południowy Koncern Energetyczny
 • Energy for Sustainable Development Ltd.
 • Danish Energy Agency
 • VTT Processes

Publikacje i prezentacje zespołu:

Konsultacje biznesowe z pracownikami IEO

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 13:45
 

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...