Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Oferta Energia wiatrowa
Energia wiatrowa PDF Drukuj Email
 • Faza przedinwestycyjna
  • Przygotowywanie raportów ogólnych na temat rynku energetyki odnawialnej w Polsce
  • Przygotowanie raportów szczegółowych ukierunkowanych na potrzeby klienta z obszaru energetyki wiatrowej
  • Analizy i prognozy rozwoju rynku
 • Usługi doradcze i techniczne przy pozyskiwaniu projektów
  • Dla projektów rozwijanych od podstaw: wstępna ocena lokalizacji pod względem warunków wiatrowych, przegląd dokumentów planistycznych, ocena możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, ograniczenia środowiskowe, struktura własnościowa gruntu, wstępne studia wykonalności
  • Doradztwo przy zakupie projektu od developera: udział w procesie due-dilligence, doradztwo techniczne w zakresie stopnia zaawansowania i wykonalności projektu
 • Usługi dla inwestorów
  • Udział w przygotowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kontakty z włądzmi i społecznością lokalną, opracowania towarzyszące (analiza opinii publicznej, dodatkowe analizy wpływu elektrowni wiatrowych na warunki życia społeczności)
  • Ocena i mapowanie warunków wiatrowych, optymalizacja rozmieszczenia elektrowni
  • Oceny hałasu i wizualizacja farm wiatrowych.
  • Koordynacja przygotowania OOŚ
  • Doradztwo przy wyborze podwykonawców i dostawców urządzeń.
 • Faza końcowa projektu i finansowanie
  • Przygotowanie studium wykonalności
  • Przygotowanie wniosków o finansowanie ze środków publicznych (Fundusze strukturalne i spójności, NFOŚiGW)
  • Doradztwo przy negocjacjach z instytucjami finansowymi

 

Usługi badawcze i doradcze dla sektora małej energetyki wiatrowej

W ramach prowadzonych badań, Instytut monitoruje oraz aktualizuje bazę danych firm zajmujących się wykorzystaniem energii wiatrowej oraz gromadzi informacje statystyczne nt. sprzedaży małych turbin wiatrowych. Przedsiębiorstwom i osobom zainteresowanym współpracą oferujemy następujący zakres usług:

Newsletter:

 

 

 

Zrealizowane projekty:

Klienci:

 • CEZ Polska SP. z o. o.
 • EHN Poland Sp. z o. o.
 • Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.
 • Eaton Energy Partners
 • MET GmbH
 • DIPOL s.c.
 • Renewable Energy System Ltd.
 • Galicja Sp. z o. o.
 • KP Renewables
 • European Wind Power KG
 • Elektrownia Rybnik S.A.
 • C. B. Windenergy Sp. z o. o.
 • AWS Scientific Ltd.
 • Starostwo Powiatowe w Suwałkach
 • Kancelaria Prawna
 • Grynhoff Woźny Maliński Sp.k.
 • Elektrownie Wiatrowe Gnieżdżewo
 • COMSA
 • Green Pennisula
 • Trakcja
 • Wind Ventures
 • Energia Wiatrowa.PL
 • Macquire

Konsultacje biznesowe z pracownikami IEO

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 13:43
 

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...