Usługi badawcze i doradcze dla sektora fotowoltaiki Drukuj

Instytut Energetyki Odnawialnej, dysponując obszerną wiedzą z sektora OZE, monitorując i analizując na bieżąco nowelizacje i rozporządzenia do ustawy OZE, jak również aktualnymi wynikami monitoringu rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce, przedstawia zakres oferowanych usług w zakresie technologii fotowoltaicznej.

Oferta

 • Opracowania i szczegółowe analizy dotyczące stanu rozwoju rynku energetyki fotowoltaicznej w Polsce i w Europie;
 • Stale aktualizowane bazy danych inwestycji fotowoltaicznych;
 • Stale aktualizowane bazy danych producentów i dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych;
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu fotowoltaiki dla sektora energetyki prosumenckiej, jak również dla inwestorów zainteresowanych systemem aukcyjnym;
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu inwestycji poprzez:
  • Przygotowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego;
  • Doradztwo w negocjacjach z instytucjami finansującymi;
  • Raporty – ocena oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na środowisko;
  • Opracowanie programów komputerowych i arkuszy kalkulacyjnych służących do doboru instalacji PV, kalkulacji zysków energetycznych oraz analiz opłacalności ekonomicznej inwestycji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców - instalatorów i producentów systemów fotowoltaicznych;
  • Przygotowanie inwestorów do skutecznego udziału w aukcjach na dostawy energii elektrycznej z OZE w latach 2016 – 2030, a w szczególności ze źródeł o mocy do 1 MW;
  • Prognozy produktywności i optymalizacji mocy elektrowni fotowoltaicznych w kontekście zapewnienia minimalnego wymogu gwarancji wydajności elektrowni w okresie 3-letnim i 15-letnim w ustawie o OZE.
 • Przygotowanie studium wykonalności mikroinstalacji fotowoltaicznych – dla inwestorów prywatnych lub samorządów;
 • Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich konferencji;
 • Organizacja webinariów szkoleniowych nt. kluczowych uwarunkowań fotowoltaiki w kontekście nowego systemu wsparcia w ramach ustawy o OZE.

 

Konsultacje biznesowe z pracownikiem IEO

Wypełnij formularz w celu umówienia konsultacji

 

Szkolenia biznesowe i analizy z zakresu fotowoltaiki

Oferta szkoleń biznesowych skierowanych do inwestorów, przedsiębiorców oraz instytucji zainteresowanych inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne.

Pobierz ofertę szkoleniową Instytutu Energetyki Odnawialnej

 

Referencje, analizy i opracowania

 

Oraz wiele innych.

Poprawiony: środa, 07 października 2015 14:56