Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Projekty Create Acceptance - Akceptacja społeczna dla energetyki odnawialnej i narzędzia dla jej zwiększenia.
Create Acceptance - Akceptacja społeczna dla energetyki odnawialnej i narzędzia dla jej zwiększenia. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 kwietnia 2009 16:01

Tytuł projektu:

Wpływ czynników kulturowych na akceptowalność społeczną odnawialnych źródeł energii oraz rozwój strategii promujących taką akceptowalność wśród kluczowych grup społecznych.

Tytuł projektu w języku angielskim: Cultural Influences on Renewable Energy Acceptance and Tools for the development of communication strategies to promote Acceptance among key actor groups, akronim: Create Acceptance.

Akronim: Create Acceptance: Projekt 6-ego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej, typ: STREP: Specific Targeted Resrearch or Innovation Project. Przetarg nr FP6-2004-Energy-3, SUSTDEV-1.2.8.

Kontrakt z Komisją Eurpejską nr SES6 518351.

Informacje o projekcie:

W wielu przypadkach brak akceptacji społecznej jest główną przeszkodą na drodze do realizacji projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywnością energetyczną (EE). W 1999 roku Komisja Europejska sfinansowała projekt SOCROBUST mający na celu zbadanie problemu akceptacji społecznej dla różnych działań i inwestycji innowacyjnych. Projekt ten dotyczył min. wykorzystania wybranych technologii OZE i EE.

Komisja Europejska zleciła weryfikację i dopracowanie narzędzia SOCROBUST tak aby pozwalało ono, podczas procesu inwestycyjnego na etapie konsultacji społecznych, poznać nastawienie do niej lokalnej społeczności i określić przyczyny ewentualnego braku akceptacji.

Narzędzia służące do poprawy akceptacji społecznej ułatwiają prawidłowe przygotowanie inwestycji gdyż wskazują inwestorowi powody braku akceptacji i pozwalają na odpowiednie prowadzenie konsultacji społecznych, które z kolei umożliwiają wyjaśnienie dylematów stanowiących przyczynę braku przyzwolenia społecznego na realizację inwestycji.

Celem projektu Create Acceptance jest zwiększenie konkurencyjności rynkowej OZE i EE poprzez opracowanie narzędzia służącego do oceny akceptacji społecznej, oraz do identyfikacji środków mogących ową akceptację zwiększyć. Konsorcjum składające się z dziesięciu instytucji posiadających uzupełniające się know-how w zakresie badań socjologicznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz technologicznych krytycznie przeanalizuje istniejące już narzędzie Socrobust, zdecyduje które zagadnienia wymagać będą dalszych badań i opracuje nowe narzędzie dostosowane do potrzeb projektów związanych z wykorzystaniem zielonej energii.

Rezultatem projektu będzie opracowanie metody obejmującej różne grupy społeczne i bazującej na wcześniejszych doświadczeniach zdobytych przy opracowaniu modelu Socrobust. Nowo-opracowane narzędzie będzie wykorzystane w pięciu lokalizacjach (wstępnie wybranych na etapie składnia wniosku granotwego)- wykorzystanie wodoru w Islandii, biomasy w Niemczech, energii wiatru na Węgrzech, energii słonecznej termalnej w Włoszech oraz sekwestracji dwutlenku węgla w Holandii.

Opis zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę w ramach projektu, z wyodrębnieniem zadań finansowanych ze środków własnych jednostki.

Projekt jest podzielony na 5 powiązanych ze sobą pakietów zdaniowych tj. WP1: wprowadzanie do narzędzia Socrobust i jego krytyczna ocena przez partnerów pod kątem możliwości wykorzystania na potrzeby projektu, WP2: ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z akceptowalnością społeczną dla projektów OZE i EE w krajach nordyckich, Europie Środkowej i Wschodniej, krajach basenu Morza Śródziemnego , WP3: opracowanie i doskonalenie narzędzia, które będzie oceniać, oraz proponować działania mające na celu zwiększenie akceptowalności społecznej dla projektów OZE i EE. WP5: administracja i rozpowszechnianie informacji o projekcie.

Poszczególne pakiety zadaniowe będą obejmowały wykonanie następujących zadań:

WP 1 Ocena narzędzia Socrobust

 • Poznanie narzędzia
 • Ocena niedoskonałości i luk narzędzia Socrobust

WP 2 Ocena akceptacji społecznej w projektach realizowanych w przeszłości

 • Baza danych nt. elementów charakterystycznych dla regionów
 • Ocean zachowań charakterystycznych dla regionów
 • Ocena wskaźników sukcesu

WP 3 Opracowanie narzędzia dla różnorodnych odbiorców

 • Opracowanie metody mapowania
 • Rozszerzenie istniejącej metodologii
 • Opracowania wzorcowej metodologii zwiększenia udziału społecznego
 • Zdefiniowanie warunków brzegowych
 • Szkolenie dla uczestników

WP 4 Wdrożenie narzędzia na przykładzie projektów demonstracyjnych

 • Opracowanie kryteriów wyboru projektów demonstracyjnych
 • Identyfikacja i zaangażowanie kluczowych uczestników
 • Identyfikacja nastawienia poszczególnych uczestników
 • Identyfikacja czynników decydujących o ich nastawieniu
 • Identyfikacja czynników prowadzących do zmiany nastawienia
 • Identyfikacja możliwości wdrożenia technologii
 • Organizacja przekazywania informacji
 • Ocena i końcowe dopracowanie narzędzia

WP 5 Zarządzanie projektem

 • Spotkania grup roboczych
 • Warsztaty dla uczestników projektu
 • Warsztaty dla grup społecznych uczestniczących w projekcie

Wykaz partnerów wspólnie realizujących projekt

Partner

Kraj

Energy Research Center of the Netherlands Holandia
Icelandic New Energy Islandia
National Consumer Research Center Finlandia
University of Salford Wielka Brytania
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Polska
Hungarian Environmental Economics Centre Węgry
Consiglio Nazionale delle Ricerche-National research council on firms and developmentWłochy
Ecoinstitut Barcelona Hiszpania
University of Social Science, Research Centre in Management Francja
Oeko Institute for Applied Ecology Niemcy
Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2009 23:36
 

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...